İlmi Eğitim Danışmanlık

MEDYUM CÜNEYT DEMİRCAN HOCA

MEDYUM CÜNEYT DEMİRCAN HOCA

Hizmetlerimiz
İletişim

HAVAS İLMİ : Geleneksel yaklaşımda Havas İlmi denildiğinde, harf, rakam, isim ve duaların güçlerinden faydalanarak yapılan özel terkipler gelir. Oysaki durum biraz da derin ve farklıdır. Tabiatın ve dolaysıyla dünyanın görünen yüzünün ardına bakmak, görünenin arkasındaki hakikati görmek Havas İlmi’nin konusundur.

Havas İlmi, bu bağlamda, insanların maddi ve manevi sorunlarına çözüm üretmeye yönelik kullanılan ve çoğu metafizik kuralları içeren bir yaklaşım bütünüdür. Her ilmin olduğu gibi Havas İlmi’ni de uygulayanların bu ilim hususunda gerçek bilgisi ve yetenekleri olmalıdır.

Havas İlmi, insanlar ve cinler için geniş bir yelpazeye sahip Gizli İlim’lerden biridir. Her ne kadar büyü olarak sıfatlandırılmış olsa da gerçek Havas İlmi, yüce Allah’ın kitabına sadık kalınarak ve yüz yıllarca süregelmiş yaklaşımlarla uygulanmaktadır.

Peki herkes Havas İlmi’ni uygulaya bilir mi?
Bu ilim herkesin uygulayabileceği bir ilim değildir. Çünkü işin içinde, felekler, astroloji, dualar, ayetler ve terkipler gibi birçok unsur yer alır. En ufak bir hatada hem uygulayan hem de uygulanan kişilerde ciddi maddi ve manevi hasarlara sebep olur.

Medyum Cüneyt Demircan Hoca, Havas İlmi konusunda Türkiye ve bir çok ülkede hatırı sayılır ilim erbaplarından biridir. Havas İlmi’nin gereği olan tüm yaklaşımlara, bilgiye ve araştırmalara sahip, İslami usuller çerçevesinde yalnızca salihane istekler ve amaçlar için çalışan değerli bir hocadır.

Bu sebeple Cüneyt Demircan Hoca, İlmi Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.’yi kurarak, güvenilirliğini bir adım daha öteye taşıyarak hizmet verdiği herkese güven vermektedir.

0
‘den fazla memnun danışan
0
Farklı ülkeden danışan
0
Farklı uzmanlık alanı

EVVELA İNSANLIĞA HİZMET

İLETİŞİM