ALTERNATİF TIP

Alternatif tıp dediğimizde, genelde insanlar kocakarı ilaçları ya da batıl inançlar doğrultusunda tavsiyelere dayanan bilgileri düşünürler. Oysaki durum bilinenden daha farklıdır.

Alternatif Tıp, kadim geleneklerden gelen ve binlerce yıllık insanlık tarihinde denenmiş ve gerçekten fayda getiren sosyal uygulamalardır.

Medyum Cüneyt Demircan Hoca, Alternatif Tıp konusunda da uzmanlaşmıştır. Kişilerin fiziki rahatsızlıkları neticesinde oluşan sorunların giderilmesinde önemli yaklaşımlar, terkipler ve öneriler sunar. Dünyanın bize sunduğu bitkiler, taşlar ve diğer elementlerle birlikte, hayatımız için vazgeçilmez olan temel değerlerimiz bir bütünün parçasıdır. Biz de bu parçanın bize verdiği yetkiyi kullanarak insanları şifalandırma amacındayız.