METAFİZİK UZMANI

Metafizik, fizik adını verdiğimiz bilim dalının ötesinde yani fiziki yapının ardındakini görme ilmidir. Metafizik kadim geleneklerden gelen ve tarihi yüzyıllara dayanan ezoterik ve okült tüm bilgileri içerir.

Gerçek bir Metafizik uzmanı olan Medyum Cüneyt Demircan Hoca, görünenin ardındakini görmek, sorunların genel bilinirliğinin de ardına saklanmış olanları ortaya çıkarmak ve bunlara çözüm üretmek için hizmet vermektedir.

Her Metafizik ile uğraştığını söyleyen insan doğru söylemiyordur. Çünkü Metafizik, ciddi bir bilgi ve deneyim tecrübesinin yanı sıra semavi dinlerden ve özellikle İslam geleneğinden gelen ilimle gerçekleştirilir. Metanın ardındakini bilmek, onunla uğraşmak herkesin harcı değildir.

Medyum Cüneyt Demircan Hoca, metafizik konuların tamamında sizlere hizmet verebilir. Tüm çalışmaları İslami usullere göredir ve en önemlisi İslam dışı hiçbir istek, arzu ya da amaca hizmet VERMEZ.